آشنایی با دکتر مهدی محمدی
دکتر مهدی محمدی با شماره نظام پزشکی ۱۱۲۵۹۶ دارای بورد تخصصی در رشته ی رادیولوژی و عضو انجمن رادیولوژی ایران هستند .
پس از اخذ مدرک دانشنامه ، دوره ی طرح تخصصی خود را در سالهای ۹۲ و ۹۳ در شهرستان های قروه و دهگلان واقع در استان‌کردستان گذراند و از خرداد ماە سال ۹۳ در شهرستان سنندج مسوولیت فنی موسسه ی رادیولوژی دکتر صمدی را بر عهده دارند.
ایشان در انجام انواع سونوگرافی ها شامل سونوگرافی های روتین، داپلر رنگی و سونوگرافی های تخصصی جنین ( NT ،NB و آنومالی اسکن ) مهارت دارند.
به علاوه ، گزارش انواع رادیوگرافی ها ، CT-scan و MRI نیز در حوزه ی فعالیت‌ وی می باشد.