• ارائه نوبت اینترنتی از طریق سامانه یwww.noba724.com

  • بکارگیری دستگاه سونوگرافی پیشرفته Samsung SW80A

 

سونو گرافی روتین حاملگی

سونو گرافی NT

سونو گرافی آنومالی اسکن

سونو گرافی بیوفیزیکال پروفایل ( BPP )

سونو گرافی داپلر رنگی حاملگی از نظر کرتا و IUGR

سونو گرافی شکم و لگن ( کبد ، طحال، پانکراس، کلیه،رحم و …)

سونو گرافی برست و نواحی آگزیلاری

سونو گرافی تیروئید

سونو گرافی گردن

سونو گرافی کشاله ران از نظر هرنی

سونو گرافی بافت نرم هر قسمت از بدن

سونو گرافی مفصل

سونو گرافی مغز نوزاد

سونو گرافی هیپ نوزاد از نظر DDH

سونو گرافی اپیگاستر از نظر GER و HPS در شیرخواران

سونو گرافی شکم از نظر انواژیناسیون

سونو گرافی داپلر رنگی شریان هاو وریدهای هر عضو بدن

گرافی مچ دست جهت تعیین سن استخوانی